BÖLÜMLERİMİZ

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri bölümü, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar. Sağlık personeli olmak isteyenlerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara (özellikle sağlığını kaybetmiş), yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.

2013 Yılında Sağlık Meslek Liselerinde yapılan yasal değişiklikle Sağlık Hizmetleri alanı altında 3 dal belirlendi. Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği, Ebe Yardımcılığı

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir”. şeklinde tanımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türk Hemşireler Derneği, öğretim üyeleri ve alan uzmanlarından oluşmuş komisyon Türkiye’de 2023 yılı için hemşire yardımcısı ihtiyacını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; Yaklaşık olarak hemşire yardımcısı ihtiyacı 24.000 olarak belirlenmiştir. Hemşire yardımcısı unvanı 4 ortaöğretim düzeyinde Sağlık Meslek Liselerinde ilgili bölümden mezun olmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine birçok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.” şeklinde tanımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığının 2023 yılı hedefi olarak 49.000 Sağlık Bakım Teknisyeni ihtiyacı olacağını ön görmüştür..

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Sağlık Bakım Teknisyeni olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğum evleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle birçok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Sağlık Hizmetleri bölümünden mezunlarının, Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler, TYT’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler için Bilinç Sağlık Koleji 9. Sınıftan itibaren YKS-TYT kursu düzenleyerek üniversite sınavında öğrencilerini daha avantajlı hale getirir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin 2018 yılında Ek Puanla Yerleşebilecekleri Ön Lisans programları (yüksek okul) aşağıdaki gibidir;

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri alan/dallarından mezun olanlar, aşağıda gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT
 • Ağız ve Diş Sağlığı TYT
 • Ameliyathane Hizmetleri TYT
 • Anestezi TYT
 • Biyokimya TYT
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT
 • Çevre Koruma ve Kontrol TYT
 • Çevre Sağlığı TYT
 • Çocuk Gelişimi TYT
 • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT
 • Denizci Sağlığı TYT
 • Diş Protez Teknolojisi TYT
 • Diyaliz TYT
 • Eczane Hizmetleri TYT
 • Elektronörofizyoloji TYT
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT
 • Evde Hasta Bakımı TYT
 • Fizyoterapi TYT
 • İlk ve Acil Yardım TYT
 • İnsan Kaynakları Yönetimi TYT
 • İş Sağlığı ve Güvenliği TYT
 • İş ve Uğraşı Terapisi TYT
 • Laborant ve Veteriner Sağlık TYT
 • Laboratuvar Teknolojisi TYT
 • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT
 • Nükleer Tıp Teknikleri TYT
 • Odyometri TYT
 • Optisyenlik TYT
 • Ortopedik Protez ve Ortez TYT
 • Otopsi Yardımcılığı TYT
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT
 • Perfüzyon Teknikleri TYT
 • Podoloji TYT
 • Radyoterapi TYT
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT
 • Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT
 • Yaşlı Bakımı TYT

ETKİNLİKLER

Bilinç Koleji Sağlık Lisemizin Amasra Gezisi ...
Prof. Dr Füsun Terzioğlu’nu Okulumuzda Ağırladık Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Füsun TERZİOĞLU’nu okulumuzda ağırladık....
Lösev Çiftliğini Ziyaret Ettik 25 Aralık 2018 tarihinde 11. Sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte merkezi Ankara’da bulunan “Lösev Çiftliği”ni ziyaret ettik. Binlerce çocuğumuzun yaşadıkları zor...
MTA Gezisi Okul gezi gözlem ekibi olarak 9. sınıflarımız ile birlikte başkentimizde bulunan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne 12 Aralık Çarşamba günü gezi düzenledik. Amacımız: “Başke...
call-me