MTA Gezisi

Okul gezi gözlem ekibi olarak 9. sınıflarımız ile birlikte başkentimizde bulunan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne 12 Aralık Çarşamba günü gezi düzenledik. Amacımız: “Başkentimizde bulunan ve Türk ekonomisine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanıtmak ayrıca coğrafya dersinde madenler konusuyla ilgili olarak öğrencilerimizde farkındalık yaratmaktır.”

 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 14 Haziran 1935’te TBMM’de kabul edilen, 22 Haziran 1935 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanan 2804 sayılı kanunla kurulmuştur.

 MTA, kuruluş kanununa göre yurdumuzun maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak, işletmeye uygun olup olmadığını tespit amacıyla gerekli etütleri, kimyasal ve teknolojik analizleri yapmak; sektöre mühendis, yardımcı personel ve kalifiye işçi yetiştirmekle görevlendirilmiştir. Dünya çapında rekabet gücüne erişmiş olan demir-çelik, alüminyum, ferro-krom, cam, seramik, kâğıt, çimento gibi sanayimizin temel girdileri olan hammaddelerin tamamına yakınının aranması ve bulunmasında da MTA’nın önemli katkıları olmuştur.

MTA Genel Müdürlüğü bugün, kuruluş amacına yönelik hizmetleri yerine getirebilecek çok sayıda yetişmiş eleman ile büyük iş makineleri parkı ve laboratuvar imkânlarına sahip olarak ülkemize hizmete devam etmektedir.              

call-me