Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

BİLİNÇ KOLEJİ SAĞLIK LİSESİ, eğitim kariyerine ilk adımını kurucumuz Nezaket Halis önderliğinde Ankara’da 1996 yılında kurulan NM AKADEMİ ve NM DERSHANELERİ ile atmıştır.

Kendine duyduğu güven, etik kurallara duyduğu saygı, yaptığı işe olan inancı ile 21 yıl devam eden NM AKADEMİ ve NM DERSHANELERİ, binlerce öğrenci yetiştirmiş, binlerce kariyer hikayesi yazmış, bu süreçte marka olmayı başarmış Ankara’nın en köklü kurumlarından olmuştur. Sürekliliğinin ve tercih edilen bir kurum olmasının temel nedeni ise; meslek ahlakına sahip, alanında uzman yönetici ve öğretmen kadrosudur.

Bu büyük donanım ve birikim üzerine yine, Nezaket HALİS önderliğinde  2013 yılında  BİLİNÇ KOLEJİ SAĞLIK LİSESİ kurulmuştur. Bilinç Koleji Sağlık Lisesi ile eğitimin tüm alanlarında hizmet verebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

 

 

NEDEN SAĞLIK?

Sağlığımız hayatımızın can damarıdır.

Ülkemizde istihdam imkanı en fazla olan sektör Sağlık sektörüdür.

Sağlık Bakanlığı “2023 yılı Sağlık İşgücü ve Sağlık Eğitimi” verilerine göre 2023 yılına kadar 23.900 Hemşire Yardımcısı,48.900 Sağlık Bakım teknisyeni ve 13.000 Ebe Yardımcısı alacağını açıklamıştır.

Geleceğin popüler meslekleri Sağlık sektöründe Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre 2050 yılına kadar en çok yatırım sağlık’a yapılacaktır.

Sağlık alanı mezunları diğer alan mezunlarına göre daha kolay iş bulmaktadırlar. Böylece hayata diğer yaşıtlarına göre daha kolay ve erken başlamaktadırlar. Unutmayalım ki “Mesleğini seçen geleceğini seçer.”

Sağlık sektöründe personel açığı hızla büyümekte ve ara eleman ihtiyacı her sene artmaktadır.

Bilinç sağlık Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrencileri mesleğinde nitelikli sağlık personeli olarak iş hayatına atılabilir ve üniversitelerin önlisans programlarına diğer liselerden ayrıcalıklı olarak ek puan alıp, yerleşip eğitimlerine devam edebilirler.

Ülkemizde işsizliğin yoğun olduğu düşünülürse sağlık personellerinin diğer iş kollarına göre iş bulma imkanı çok daha yüksektir.

 

 

 

NEDEN BİLİNÇ SAĞLIK KOLEJİ

Bizim için başarı öğrencilerimizin sağlıklı, yeterli ve mutlu olarak iş hayatında ve sosyal hayatta var olabilmeleridir.

Birikimimizi eğitim ile nesilden nesile yayıyoruz.

Bilgisi yüksek, iyi lisan bilen, bilgiyi kullanabilen, bilgiyi üretebilen sağlıkçılar yetiştiriyoruz. Üst düzey eleman yetiştirmek ilk hedefimizdir.

Modern, gelişmiş ferah dersliklerde ve laboratuvarlarda ayrıcalıklı bir eğitim ortamında,20 kişilik sınıflarda, büyük bir titizlikle seçilen mesleğinde donanımlı öğretmenlerimizle ders işleme imkanına sahip olursunuz.

Öğrenci odaklı ve kaliteli eğitim faaliyetlerini her aşamada veli bilgilendirmesi ile öğrencimizin durumunu tam olarak izleyebilirsiniz.

Okulumuzda istediğiniz üniversiteye gidebilmek için ek dershane programına ve deneme sınavları ile bilinçli bir kariyer planlaması yapma şansına sahip olursunuz..

Öğrencilerimin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üstü düzeyde yararlanmalarına, gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik bir ”Rehberlik Hizmeti” alırsınız.

Ders programlarının yanında öğrencide görev ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif alanlarda toplum hizmeti çalışmalarına katılırsınız.

Ulusal ve Uluslararası projeler aracılığı ile AB standartlarında Staj yapabilme imkanına sahip olursunuz.

 

BİLİNÇ KOLEJİ SAĞLIK LİSESİ

Tıp Fakültesi Caddesi No:176 Mamak/ANKARA adresinde;

Atatürkçü düşüncenin ışığı altında,

Evrensel değerleri tanıyan,

Gelişimini çağın gelişmişlik düzeyi ile sınırlandırmayan,

Düşüncelerini özgürce ifade edebilen

Dürüst, Paylaşımcı, Kendine Güvenen, Mutlu,

Çevreye Duyarlı, Barışçı,

Kendi düşüncelerini savunan başkalarının düşüncelerine saygı gösteren

Atatürk İlke ve İnkılaplarını eksiksiz aktaran

Görev ve sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Öğrencilerimiz için, BİLİNÇ KOLEJİ SAĞLIK LİSESİ çalışanları olarak “Biz olma bilinci” ile hareket ediyor bütün öğrencilerimizi BİLİNÇ ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Bu mutlu aile içerisine sizleri de bekliyoruz.