Rehberlik Hizmetlerimiz

           

 rehberlik                      

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak profesyonelce sürdürülen psikolojik yardım hizmetleridir.

Rehberliğin amacını şu şekilde şematize edebiliriz.

 20                    

.

“Ben kimim( “Özelliklerim neler?“ , “Güçlü ve zayıf yönlerim, yeteneklerim, ilgilerim, ihtiyaç ve problemlerim neler? “ gibi sorularının yanıtları.

22                               

“Çevredeki eğitim ve iş olanakları neler?“, “Ailemin sınırlılıkları, toplu

mun gerçekleri, bana sağlanan fırsatlar neler? “ gibi sorularının yanıtları.

                                                          

23.                                  

“Bulunduğum ortamda ve çevrede sahip olduğum yetenekleri nasıl geliştirebilirim?” , “Çevrenin bana sunduğu fırsatları en iyi nasıl değerlendirebilirim?” , “Sorunlarımı nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim?”

 

24

 

İşte rehberlik hizmetleri bireye “kendini gerçekleştirme” yolunda ihtiyaç duyduğu yardımı ne ölçüde sağlayabilirse o derece amacına ulaşmış olur.

Okulumuz Bilinç Koleji rehberlik hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla bireyin gelişim dönemlerine uygun temel ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemektedir.

Rehberlik Açısından Gelişim Alanları ve Temel İhtiyaçların Sınıflandırılması;

 

21

Şemada görüldüğü gibi, rehberlik hizmetlerimiz, öğrencinin büyüme ve gelişime süreci içinde;

“kişisel ve sosyal”

“eğitsel”

“mesleki”

gelişim alanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve bu alanlarda döneme özgü gelişim görevlerini yerine getirmede gerekli yeterlikleri kazandırmayı amaçlar.

                       

Evet, ne demiştik; bir keşiftir yaşamak…Kendimizi ve yaşamı keşfetme, anlamlandırma, olumluya dönüştürme yolunda, çoluk çocuk el ele yürümek üzere, bizimle yola çıkmaya hazır mısınız?

           

Not: Prof. Dr. Nurgül Yeşilçay referans alınmıştır.