Aşılanma

AŞI NEDİR?

Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacı ile insan vücuduna verilen, zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturulan çözeltidir.

Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır.

Bağışıklık temel olarak ikiye ayrılır; aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık.

Aktif bağışıklık bazı enfeksiyonların geçirilmesi veya aşılama yolu ile olan bağışıklıktır.

Pasif bağışıklık ise immunoglobulin veya antiserum verilmesi ile sağlanan bağışıklıktır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış olabilir.

ÇOCUĞUMA NEDEN AŞI YAPTIRMALIYIM?

Çocuklara aşı uygulaması üç amaçla yapılır.

1- Çocuğu ciddi yan etkileri ve ölüm riski olan hastalıklara karşı korumak ilk amaçtır.

2- Aşılama oranlarını yükselterek toplumda bulaşıcı hastalık salgınlarını önlemektir. Yaygın aşılama ile toplum düzeyinde bağışıklık sağlanmasıyla, toplumda %1 oranında bulunan aşı yapılmaması gereken çocukların korunmasını sağlar.

3- Ölümcül hastalıkların dünyadan tamamen arındırılmasıdır. Bu amaca çiçek hastalığı konusunda erişilmiştir. Kızamık ve çocuk felcinde(polio) de bu amaca çok yaklaşılmıştır.

Aşılar hangi hastalıklardan korur?

DaBT (karma aşı) difteri, boğmaca ve tetanozdan,

Polio aşısı çocuk felcinden,

Hepatit B aşısı Hepatit B’ye bağlı B tipi sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, hepatit A aşısı A tipi sarılıktan, suçiçeği aşısı suçiçeği hastalığından,

Hib aşısı H. influenza tip b’ye bağlı menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarından,

BCG aşısı veremden,

KKK (Kızamık-kabakulak-kızamıkçık) aşısı kızamığa bağlı zatürree, orta kulak iltihabı ve

SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulaktan, Konjuge Pnömokok aşısı ise zatürree, beyin iltihabı ve kan zehirlenmesinden korur.

Aşı Yapılmazsa Ne Olur?

Aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur.

Kimler Aşılanmalıdır?

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır.

Aşılar sadece çocuklar için değildir.Bu nedenle sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz, difteri, grip, pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır.

Bu nedenle erişkinler de kendileri için uygun aşılama şeması konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır.

Sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar ile karşılaşma risklerinin yüksek olması nedeniyle gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir.

AŞILAMA HANGİ DURUMLARDA YAPILMAZ?

Ağır hastalık tablosu

Aşıya karşı anaflaksi(çok ciddi bir alerjik reaksiyondur)

Canlı aşıların yapılmaması gereken durumlar ise:

Doğumsal ve sonradan kazanılmış immun yetmezlikler

Malign hastalığı olan ve kemoterapi alan hastalar

Steroid tedavisindeki hastalar

Radyoterapi alan hastalar

Cilt enfeksiyonları

Hamileler

Evde immun yetmezlikli bir hasta varsa çocuğa OPV yerine IPV(salk) yapılır.

BCG (VEREM) AŞISI

Aşı, mikrobakteriel enfeksiyonu değil milier tüberküloz veya tüberküloz menenjit gibi ciddi enfeksiyon tablosunun gelişmesini azaltır.

OLİOMYELİT AŞISI(ÇOCUK FELCİ)

Canlı(OPA) ve inaktif(IPA) olmak üzere iki tip poliomyelit aşısı vardır.

OPV aşısı canlı aşının yapılmaması gereken durumlarda yapılmamalıdır. Yakın çevresinde immun yetmezliği olan birey bulunan çocuklarda da OPA uygulanmamalıdır, bunun yerine IPA yapılır.

DİFTERİ, BOĞMACA VE TETANOZ AŞILARI

Difteri ve tetanoz toksinleri ihtiva eder (toksoid aşı), boğmaca ise inaktive edilmiş bordatella pertussis süspansiyonudur (ölü aşı).

GEBELİKTE TETANOZ AŞISI

Gebelikte doğumdan önce iki doz (ilki 24-28. haftalarda) tetanoz toksoidinin yapılması neonatal tetanoz riskini minimale indirir.

İkinci doz doğumdan en az 2 hafta önce yapılmalıdır. Son 10 yıl içinde aşı yapılmışsa tek doz yeterlidir.

HEPATİT B AŞISI

Hepatit B Virusu enfeksiyonundan korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Aşı kas içi uygulanır ve 3 doz yapılır. İlk doz ile ikinci doz arasında en az 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 4 ay süre geçmesi gerekmektedir. Üç doz aşıdan sonra %90-95 oranında bağışıklık geliştiği bildirilmektedir. Bağışıklık yaşam boyu devam eder.

HEPATİT A AŞISI

İnaktif bir aşıdır ve 6 ay ara 2 doz olarak kas içi uygulanır.

KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK AŞISI

KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI

Pnömokok aşısı 2008 yılından itibaren Sağlık Bakanlığınca rutin aşı programına dahil edilmiştir. 2,4,6. aylarda ve 12. ayda rapel olacak şekilde uygulanmaktadır.

HEMOFİLUS İNFLUENZA AŞISI

Aşılama yapılmayan ülkelerde bakteriyel menenjitin en sık nedenlerinden birisidir.

SUÇİÇEĞİ AŞISI

Bu aşı canlı bir aşıdır. 12 yaşından küçüklerde bir doz, 12 yaşından büyüklerde 4-8 hafta ara ile 2 doz uygulanır.

AŞI TAKVİMİ

 asitakvimi

Sağlık Bakanlığının aşılama programında olan bu aşılar aile sağlığı merkezlerinde ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır